Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen

Der trænes mandag og onsdag i sommerhalvåret og lørdag i vinterhalvåret. (Vi følger sommer- og vintertid)

Om sommeren foregår træningen mellem kl. 17.00 – 18:30.

Om vinteren foregår træningen mellem kl. 10:00 og 12:00.

Alle træninger starter fra Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg (Svendborg Sports- og Medieefterskole)

Husk til hver træning:

? Cykelhjelm er påbudt!

? Medbring en cykelslange og en vanddunk

? Tjek at cyklen er i en stand, så den kan benyttes i skoven

Børn og unge er forskellige – og det er de naturligvis også i henseende til mountainbike. Derfor har vi i ungdomsafdelingen valgt at inddele ungdomsholdene i to overordnede spor: et teknik-spor og et sport-spor.

På teknik-sporet trænes der med henblik på at ungdomsmedlemmerne bliver generelt dygtigere til at køre mtb. Træningen sigter mod, at ungdomsrytterne bliver bedre til at bevare balance og kontrol over cyklen i teknisk krævende terræn. Træningen finder almindeligvis sted i forbindelse med ture rundt i de lokale skove og på de lokale spor. Ud over træning af tekniske færdigheder lægges der vægt på et stærkt fælleskab og gode oplevelser i naturen.

På sport-sporet trænes der med sigte på at køre mtb-løb. Det vil sige at træningen tilrettelægges med henblik på, at ungdomsrytterne bliver bedre i forhold kondition, udholdenhed og tekniske færdigheder. Træningen er almindeligvis struktureret omkring forløb med intervaltræning, bakketræning og specifikke teknikøvelser. Der lægges vægt på at den løbsorienterede træning kombineres med godt kammeratskab.

Afhængig af behov, antallet af aktive medlemmer og af trænere inddeles hvert af de to spor i mindre hold (se holdbeskrivelserne nedenfor).

Hver ungdomsrytter er på baggrund af en trænervurdering indskrevet på et af holdene. Det er naturligvis muligt for det enkelte medlem muligt at skifte hold, men kun efter aftale med trænerne. Flytninger mellem hold sker kun efter aftale mellem ungdomsmedlemmet og de involverede holds trænere.

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende træning eller træningsforhold skal stiles til det enkelte holds trænere. Eventuelle aflysninger eller andre ændringer af træningen koordineres af holdets trænere.

Mødested: Som udgangspunkt på parkeringspladsen ved Svendborg Sport- og Medieefterkole Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg.

Sommerhalvåret: 

Mandag og onsdag kl. 17.00 – 18:30.

En typisk træning vil bestå af opvarmning, tekniktræning og fysisk træning på det blå og røde spor i Hallindskoven og Stevneskoven.