Kvindeafdelingen

KVINDE-HOLD

Her er en oversigt over vores træninger i KVINDE-afdelingen. 

Afdelingen har egen facebook gruppe - se link i menu øverst på klubbens hjemmeside. 

Holdene er gradueret i forhold til Ontrail.dk' sværhedsgrader for mtb-spor (se figur nedenfor, kilde: mtbx.dk). Det er vigtigt at du vælger et niveau som passer til dig - både af sikkerhedsmæssige og undervisningsmæssige årsager. Tal med trænerne hvis du er i tvivl om hvor du hører hjemme.

TRÆNING EFTERÅR 2021 + FORÅR 2022 

Alle hold starter umiddelbart efter sommerferien 2021 og løber frem til starten af sommerferien 2022. Holdene følger skolernes ferier, hvor der ikke er træning. Som udgangspunkt vil alle hold træne i de angivne hverdage frem til uge 42 (efterårsferien). I vinterhavlåret - dvs. efter uge 42 og frem til start på sommertid i marts - vil der arrangeres træning i weekenden - dog planlægges dette internt på hvert enkelt hold, ligesom en evt. vinterpause kan aftales. Nogle hold vil evt. blive slået sammen i vinterhalvåret.

Jette Thurø Sielemann er tovholder på Kvindeafdelingen. Jette kan kontaktes på tlf: 24241243, i tilfælde af spørgsmål.

I år har vi fire kvindehold med fire forskellige niveauer, alle med dygtige kvindelige trænere og hjælpetrænere. Vi kvinder er alle forskellige, og vores oplevelse er, at kvinder er gode til at løfte hinanden, til at støtte, heppe og rose hinanden.  Vi tør mere, når vi kan se, at andre kvinder i gruppen tør lave et hop, køre over en bro, forcere en skinny eller køre ned ad en stejl skråning. - Når du kan, så kan jeg også!

Udgangspunktet er motion, hygge og fællesskab. Vi er store og små, ældre og yngre. Vi har stor fokus på sikkerhed og tryghed. Træningen er for alle klubmedlemmer og vil blive differentieret i forhold til niveauet i den fremmødte gruppe. Er du i tvivl, om det er noget for dig at køre på et af kvindeholdene, så mød op og kør med en gang eller to førend du bestemmer dig, eller ring og få en snak med en af de kvindelige trænere.

Mødested for alle træninger er som udgangspunkt på parkeringspladsen ved Svendborg Sport- og Medieefterkole, Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg.

 

KVINDER NIVEAU I

KVINDER NIVEAU II

 

KVINDER NIVEAU III

 

KVINDER NIVEAU IV