Kvindeafdelingen

KVINDE-HOLD

Nederst på siden er en oversigt over vores træninger i kvindeafdelingen. 

Afdelingen har deres egen facebook gruppe - se links i menu øverst på klubbens hjemmeside.   

Holdene er gradueret i forhold til Ontrail.dk' sværhedsgrader for MTB-spor (se figur nedenfor, kilde: mtbx.dk). Det er vigtigt, at du vælger et niveau som passer til dig - både af sikkerhedsmæssige og undervisningsmæssige årsager.Tal med trænerne, hvis du er i tvivl om, hvor du hører hjemme.

 

 

 

 

 

 

TRÆNING SÆSON 2023 

Alle hold starter umiddelbart efter sommertidens intræden ultimo marts måned og løber frem til oktober 2023. Holdene følger skolernes ferier, hvor der ikke er træning. Som udgangspunkt vil alle hold træne i de angivne hverdage frem til uge 42 (efterårsferien). I vinterhalvåret - dvs. efter uge 42 og frem til start på sommertid i marts - vil der arrangeres træning i weekenden - dog planlægges dette internt på hvert enkelt hold, ligesom en evt. vinterpause kan aftales. Nogle hold vil evt. blive slået sammen i vinterhalvåret.

Jette Thurø Sielemann er tovholder på Kvindeafdelingen. Jette kan kontaktes på tlf: 24241243, i tilfælde af spørgsmål.

I år har vi 3 kvindehold med tre forskellige niveauer, alle med dygtige trænere.

- Vi kvinder er alle forskellige, og vores oplevelse er, at vi er gode til at løfte hinanden, til at støtte, heppe og rose hinanden.  Vi tør mere, når vi kan se, at andre kvinder i gruppen tør lave et hop, køre over en bro eller køre ned ad en stejl skråning. - Når du kan, så kan jeg også!

Vi er pt ca 50 kvinder i Svendborg MTB Klub, og vi er en blandet skare ift alder, køreteknisk niveau, år på en MTB, og ikke mindst om vi er til at køre trail, MTBløb eller langture på sti og vej. - Uanset niveau er udgangspunktet for vores træning - teknik, motion og fællesskab. Vi har stor fokus på sikkerhed og tryghed.Træningen er for alle klubmedlemmer og vil blive differentieret i forhold til niveauet i den fremmødte gruppe.

Det er vigtigt, at du læser beskrivelsen ved de enkelte hold! - Er du i tvivl, om det er noget for dig at køre på kvindeholdene, så mød op og kør med en gang eller to førend du bestemmer dig eller ring og få en snak med en af de kvindelige trænere.

Mødested for alle træninger er som udgangspunkt på parkeringspladsen ved Svendborg Efterskole, Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg.

Følg også med på vores fælles facebook side for alle kvindeholdene  

 

KVINDER - BEGYNDER


KVINDER - FORTSÆTTER


KVINDER - ØVET