Svendborg Mountainbike Spor

 

Svendborg Mountainbike Spor varetages i det daglige af Svendborg Mountainbike klub.

Sporet ligger i Svendborgs østlige skove (Hallindskoven & Stevneskoven. Består af ca 9 km lækre og veletablerede singletracks. Der findes et Rødt Spor på 4,5 km, med sværhedsgraden Middel, og et Blåt Spor på 4,5 km, med sværhedsgraden Let. Begge spor er godt afmærket! 

START : P-pladsen nær Hallindskovvej 36, 5700 Svendborg.

Du kan læse mere information her. Og se kortoversigt her

I appen Mountainbike United kan du gratis downloade GPX filer til sporene.

SPORBISSERNE

Kommunen lægger areal til rådighed, mens mountainbikeklubben og mange andre frivillige mtb’ere stiller med frivilligt arbejdskraft og know-how i anlægsfasen.

Svendborg Mountainbike Klub har det overordnede ansvar for vedligeholdelse og vi arbejder tæt sammen med Svendborg Kommune og de øvrige mtb’ere i området. Alle er dog inviteret til at deltage i sporarbejdet og klubben forsøger at skabe et bredt ejerskab til sporet. Facebook gruppen Svendborg MTB Sporbisser er etableret som forum for sporarbejdet.

Vil du måske yde et bidrag til sporet og være en del af Sporbisserne? Følg med i vores Facebook gruppe her.

LIDT HISTORIE

Svendborg Mountainbike Klub har siden 2010 arbejdet hårdt på at få politisk opbakning til projektet om etablering af et reelt mtb-spor. Klubben så et udpræget behov for at skabe bedre rammer for sporten, og styre den stigende mtb-trafik. Første udkast til et spor blev politisk afvist i 2010 – tiden var ikke moden.

I 2014 kom der nyt momentum i planerne og et udkast til et sporforløb i Stevneskoven og Hallingskoven blev politisk godkendt. Der havde i flere år været en stigende brug af netop disse skove til udfoldelse af mtb-sporten i Svendborg og det var oplagt at et formelt mtb-spor blev anlagt her hvor trafikken i forvejen foregik.

I 2015 indgik klubben et samarbejde med Svendborg Kommune (som ejer skovene) og Naturturisme I/S om at udforme et projekt.

Det Røde Spor åbnede den 3. september 2016. Det Blå Spor blev åbnet i september 2017.

Baggrund for sporet

Aftalen om etablering af mtb-spor kom på plads da kommunen så nødvendigheden af en større grad af ”trafik-regulering” i de bynære skove. Skovene er et yndet udflugtsmål for rigtig mange forskellige brugere og konflikter mellem brugergrupper opstår af og til. Ikke mindst har sportens stigende popularitet medført en øget efterspørgsel på gode spor. Et velanlagt og tydeligt afmærket mountainbikespor er med til at skabe ordnede rammer for den mangesidede brug af skoven som rekreativt område og ansporer mountainbikere til at køre på det afmærkede spor. Andre brugere vil i højere grad opleve at kunne færdes i skoven uden at være nervøse for at komme på tværs af den to-hjulede trafik. Ej at forglemme, så får mountainbikeryttere et sjovere og mere udfordrende spor at køre på.

Naturturisme I/S har som formel projektejer og projektleder rejst de i alt ca. 300.000 kr. til anlægsarbejdet. Friluftsrådet, Svendborg Kommunes Initiativpulje, Naturturisme I/S og Fonden for Fynske Bank har bidraget med ressourcer til projektet.

 

Hotel Christiansminde, Svendborg Medie- og Sportsefterskole, XLByg og JelleBo Udlejning har endvidere været væsentlige bidragsydere til projektet.