Referat nr. 49. Bestyrelsesmøde den 7. maj

Udgivet 07-02-2020, tags: |

Tilstede: John, Henrik, Thue, Morten, Kewin og Ib

dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Drøftelse af trænerhonorering

3. Evt.

_____________________________________________________

Ad 1.
– Formand Morten
– Næstformand Rico
– Bestyrelsesmedlemmer Kim, Kewin, Henrik
– Suppleanter Thue, John

Ad 2.
trænerhonoreringen drøftes bredt med mange forslag i spil – løn, tøj, gratis medlemsskab, etc. Henrik vil indhente eks af trænerkontrakt fra SG til brug for udarbejdelse af en lignende i klubben.
Der indkaldes til et bestyrelsesmøde med fokus på dette område (juni)

ref
/Ib Hansen
13. maj 2019

Tags

Se alle