Referat fra generalforsamlingen afholdt 18-4-2024

Udgivet 18-04-2024, tags: |

Referat General forsamling Svendborg MTB – afholdt 19.4.2024 på Byskolen

 

 1. Lovligt indkaldt GF

 

 1. Ingen indkomne forslag

 

 1. Bestyrelsens beretning – og udvalgenes.
  1. Et anderledes år. Nogle få medlemmer skabte en del splittelse på enkelte hold. Men nu er tilliden og gejsten genoprettet og de fleste hold er oppe at køre på fuld blus igen.
  2. Klubbens hovedfokus er at levere god træning for alle klubbens målgrupper. Finde gode trænere og uddanne dem.
  3. Powercup. Godt stabilt koncept under ledelse af Sune. Fungerer godt.
  4. Flere sociale arrangementer, men nogle er aflyst pga manglende tilslutning. Samlet set en klub med et godt socialt liv.
  5. 2023 højeste antal medlemmer nogensinde. Men tekniske udfordringer angående medlemskab har kostet medlemmer. Alle har skullet opdatere betalingskort og nogle har i den forbindelse valgt ikke at gentegne. Nogle kvinder er flyttet. PT kun 167 medlemmer og 40 af dem er i restance. Så måske reelt 140.  
  6. Flere gode udvalg. F.eks. sporgruppe. De fungerer godt og er aktive.
  7. Formanden Morten Lauritzen takker af. Abdicerer efter 12 år på tronen. Har været glad for det og fået mange gode venskaber. Har fået nyt arbejde, der fylder for meget.
  8. Sporet: har ikke fået nok kærlighed de seneste 1,5 år trods en betalt sporbygger. Vi er ved at etablere en ny løsning med en række gode sporbisser. Første dag denne weekend, hvor i alt 14 mand bygge sport. Driften, økonomisk, ligger nu hos klubben. Kommunens bidrag modsvarer ikke helt udgifter, men der arbejdes politisk. Alle spor på Sydfyn har set en nedgang i antal gennemkørsler – men det er også sammenlignet med 2022, der slog alle rekorder. Eksempel: ca 12.000 på blåt sport i 2023, hvilket stadig er mange. Tung regn har været hårdt ved sporet og dele skal lægges om for at imødekomme regnmængderne.
  9.  Kørte Bissen for sidste gang. Vemodigt. Rico har ikke længere den samme drivkraft. Nedgang i antal deltagere (landsdækkende fænomen) gjorde det svært økonomisk. Men vi har et stærkt set-up og gode erfaringer, så hvis nogen vil tage konceptet op og måske tilpasse det, er man velkommen
  10. Trailcenter: tættere på end nogensinde – der er fremdrift og der er stor opbakning fra kommunen. Men juristeri spænder ben lige nu. Samarbejdsaftale med Geopark Sydfyn, der har projektet lige nu. Der arbejdes på, at trailcenteret bliver tæt knyttet til foreningslivet, herunder vores klub.
  11. Jeanne fortæller at hun og Søren har taget teten i forhold til at koordinere træningen. Ved start var der kæmpe stort fremmøde, måske 100 mennesker. Bi beholder Peter Stillings gode årshjul. Vi har en bred palet af tilbud, mange hold og god tilslutning.
  12. Vores bestyrelse tager et åben kaffemøde med den nye bestyrelse på Skovhuggeren med henblik på at diskutere den fælles udvikling af MTB sporten i lokalområdet.

 

 1. Bestyrelsens beretning godkendt

 

 1. Regnskab:
  1. Rico har overtaget kasserer posten.
  2. Regnskab er godkendt af foreningens revisor.
  3. Regnskab fremlagt og runddelt. Vedlægges som bilag.
  4. De store linjer:
   1. Klubben har haft overskud 2023 men kontingent indtægter faldet og Bissen har givet en stor del af indtægten, hvilket ikke kommer i 2024.
   2. Der har lidt færre omkostninger til ture og aktiviteter i 2024
   3. Klubben prioriterer sit kerneområde – at tilbyde gode hold med dygtige trænere (løn og kurser). Det vil vi ikke spare på.
   4. Vi er en OK velpolstret og økonomisk velfungerende klub. Bissen har været en stor del af klubbens økonomi.
   5. Regnskab godkendt

 

 1. Budget og kontingent
  1. Budget fremlagt mundtligt. Der budgeret et et reelt underskud på 37.000, dels pg faldende antal medlemmer og dels pga Bissen.
  2. Vi prioriterer træning, hold, og træneruddannelse – samme høje niveau som altid. Trænernes primære ønske er ikke mere ”løn” men kurser og fælles oplevelser. Det får de.
  3. Vi fastholder kontingent - godkendt
  4. Hvis vi kører med underskud vil vi genoverveje en potentiel kontingent stigning ved næste GF.
  5. Vi diskuterer nye muligheder: skal vi oprette et gravel hold?
  6. Budget godkendt

 

 1. Ingen indkomne forslag

 

 1. Valg af formand. Morten ønsker ikke at genopstille.
  1. Vi takker Morten for en virkeligt flot indsats. Han efterlader en velfungerende klub. Efter 12 år på posten har Morten skabt en stærk struktur i klubben. Rico holdt sørme tale …og Morten fik en lille gave J
  2. Formandsposten er ikke lige så krævende i dag som tidligere, fordi vi har gode udvalg.
  3. Ingen opstiller. GF udtrykker tillid til, at bestyrelsen får konstitueret sig med én, der tegner klubben formelt udadtil.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Kristoffer og Morten er på valg. Kristoffer ønsker at genopstille.
  2. Kristoffer genvalgt
  3. Derudover indvælges én person fra Sonnesvej (Martin eller Thea Antvorskov, de afklarer internt).

 

 1. Valg af suppleant
  1. Asger genopstiller og vælges ind
  2. Jeanne vælges ind som suppleant

 

 1. Valg af revisor og revisor suppleant.
  1. Carsten (Revisor) genopstiller ikke
  2. Ingelise vælges ind som revisor
  3. Revisor suppleant vælges ikke

 

 1. Eventuelt
  1. Der blev diskuteret visioner for trailcenteret.
  2. Rico præsenterede det nye Geopark Gravel løb, der løber af stablen som en smuk naturtur den 10 & 11 maj. Alle opfordres til at melde sig til og støtte op. Der tages ikke tid, fokus er på hygge. Der er forplejning. https://www.outdoorsydfyn.com/havet-rundt

 

Referent                                                                                          Dirigent

Kristoffer Henriksen                                                                        Søren Ole Nielsen

 

Tags

Se alle