Referat fra Generalforsamlingen 2023

Udgivet 27-08-2023, tags: |

 

Referat GF 2023 

Svendborg 13. april 2023 

1. Valg af dirigent og referent 

Asger Navne valgt som dirigent 

Rico Busk valgt som referent 

2. Nyt punkt 

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse: OK 

3. Formandens beretning 

God og høj aktivitet lige fra de mange hold, over foredrag til sociale arrangementer. Fastholdt fokus fra 2022 med at prioritere midler til medlemsaktiviteter. Antal medlemmer udgang af 2022: 243 (på niveau med det højeste) 

Beretning blev taget til efterretning 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Godkendt for 2023 

Udsat regnskab fra 2022 godkendt 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

6. Fastsættelse af kontingent 

Samme som 2023 

7. Valg af formand 2024 

Ikke aktuelt i 2023 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år) 

Kewin Kamelarczyk og Rico Busk genopstiller 

Jette Sielemann genopstiller ikke 

Nye kandidater: Ingen på GF, men Dennis Kvistlund blev foreslået og har siden accepteret 

9. Valg af 2 suppleanter 

Asger Navne valgt 

Helene Hansen valgt 

10. Valg af revisor og revisor-suppleant 

Carsten Nielsen valgt som revisor 

Inge-Lise valgt som revisor-suppleant 

11. Eventuelt 

Intet til evt.

 

Tags

Se alle