REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 68 af 09.02.2023

Udgivet 28-02-2023, tags: |

Referat af bestyrelsesmøde den 9. februar 2023 kl. 18:30
Bestyrelsesmøde nr. 68
Sted: Snævringen 10, Thurø (Rico)


Tilstede: Héléne, Jette, Thue (ej mødt), Rico, Kristoffer, Morten
Afbud: Kewin
______________________________________________________
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt!

2. Orientering/nyt v/formanden
- Medlemmer 200 stk.

3. Økonomi/regnskab - opdatering v/Rico
2021 regnskab er ved at blive godkendt.
2022 regnskab klar ultimo februar.
Sund økonomi i klubben.

4. Punkter til drøftelse
- a. Medlemstal konstant. Skal vi gøre ekstra for nye? (Jette)
Ny flyer (Peter) - budget bevilget til tryk.
Åbne træninger: en hverdag hver uge i marts (Jette)
Åbent spor: søndag 26. marts 11-13. Klubben byder på kaffe og kage. Invitere alle medlemmer
(Jette)

- b. Peters forslag om trænernes brug af deres point til dækning af køb hos fx Werners cykleri.
Anerkendelse af trænernes mange frivillige timer i klubregi. (Jette)
600 point hvert år til, kontingent.
Honorar udover 600 kr. som point eller gavekort hos Werner.
Rico skriver til Peter Stilling.

- c. Hvad stiller vi op med Kewins opgaver ifm. sporet og Claus’ kontrakt? (Morten)
Rico hører Claus om kontrakt.
Rico hører Søren. Bevilling fra Andelskasse over i Geopark?
Morten spørger Peter om han vil overtage Kewins rolle indtil Kewin er tilbage.

- d. Kasserer rollen? What to do?
Helene som ny kasserer.
Morten og Rico introducerer.
Morten sætter i gang ift banken.

5. Nyt fra udvalgene
a. Klubmodul/IT V Jarl:
Intet nyt. Jette hører om Jarl vil fortsætte i 2023.

b. Løbs- og event team v/Jette:
Klubfest 2. juni 2023
Bevilling: 25.000 kr.
104 deltagere i Powercuppen og mange tilskuere.

c. Spor v/Kewin:
Jf. pkt. 4c

d. Træner v/Morten (Peter Stilling er tovholder):
Trænerholdet 2023 er sat! Glimrende!
Trænerkursus 2023 på plads!
Ellers intet nyt udover pkt. 4b

e. Tøj v/Jette og Rico:
Vi går tilbage til PRO udgaven på Alé.
1. juni deadline for bestilling af Trail serie tøj

f. Bissen v/Rico:
SEF med igen
Høre VW

g. Festudvalg v/ad hoc:
Under eventteam

6. Eventuelt
GF dato: 13. april (Morten indkalder, dagsorden tre uger før). Jette laver begivenhed og opretter
event/tilmelding.

7. Næste møde

Tags

Se alle