REFERAT Bestyrelsesmøde nr 67 af 15.11.2022

Udgivet 06-12-2022, tags:

Referat
Bestyrelsesmøde nr. 67 - Den 15. november 2022, kl.19-21

Tilstede: Jette, Thue, Rico, Kewin, Morten
Afbud: Kristoffer, Helene, Angelica

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt
 2. Punkter til drøftelse
  2.a. Peter Stilling – orientering om træner situationen v/Peter Stilling
 • Orientering om Skovhugger. Medlemstilbagegang. Hvor står Svendborg MTB ift tilskud 2023? Viovervejer at udfase på sigt, men vil tage bestik af hvad vores medlemmer synes om SKOVHUGGERENs kvalitet.
 • Bruge point på andet end tøj og kontingent. OK, kun til trænere. Praktisk løsning: Rico hører Wernerom en løsning, hvor Werner sender regning og klubben/trænerne køber på kredit.
 • 20 aktive trænere (plus Sukki), trænere til foråret 2023 på plads, programmet er klar, god model fortrænerkurser (Slettestrand)

2.b. Information angående fonde m.v. v/Jette

 • Vi kan få gratis profil på fonde.dk - Jette hører om Carsten V. vil være tovholder på det.

2.c. Lager/container/lagerstyring/udlån/aftaler.

 • Jan, Jette og Rico møde om lagerstyring inden årets udgang
 1. Orientering/nyt v/formanden
  1. Referater - hjemmesiden

Jarl lægger på www (modtager referat cc kort efter hvert møde).

 1. Økonomi/regnskab - opdatering v/Rico
  1. Revideret regnskab for 2021 Angelica og Carsten er i dialog.
  2. Budget forslag 2023

Flugter med 2022 budget, samme eller mere til trænere/kurser, evt. stor klubfest. Lægges i detaljer ifm

GF23

  1. Holder budgettet 2022?

Ja

 1. Nyt fra udvalgene

Klubmodul/IT v/ Jarl og Hélène Intet nyt

Løbs- og event team v/Jette:

- 1.a. Harzen. Mulighed for tilskud evt. gennem hjælp ved Bissen?

Støtte til ture, åbne for alle, dog min. 10 personer, tydelig kommunikeret til alle medlemmer, 200 kr per person.

Lysfest den 3. dec. 2022 kl. 16:15 fra Frederiksøen

Powercup i Svendborg 4. feb. 2023

Spor v/Kewin:

Spordag 19/11 - fin tilslutning på 12 personer. Reparationer. Fungerer fint med Claus Larsen som trailkeeper. Klubben vil arbejde for at fastholde Claus Larsen - dette kræver driftstilskud fra Svendborg Kommune. Rico og Kewin har møde herom. Der er behov for nye pæle (der afsættes 5.000 kr. på 2022 budget).

Træner v/Morten:

Under Peter Stillings orientering

Tøj v/Jette og Rico:

Nyt indkøb af trail serien. God lagerbeholdning af Alé tøjet.

Bissen v/Rico:

Bissen gennemføres den 5. maj 2023

OBS: tydeliggøre formålet overfor klubbens medlemmer.

Rico indkalder teamchefer til koncept-afklaring

Festudvalg v/ad hoc:

Udsættes næste gang

 1. EventueltIntet til evt.
 2. Næste møde

25. januar 2023

Tags

Se alle