REFERAT Bestyrelsesmøde nr 65 af 31.03.2022

Udgivet 22-06-2022, tags: |

Sted: Willemoesvej 12 hos Kristoffer
 
—------o—------
Dagsorden/møde  nr. 65
 
1. Godkendelse af referat fra møde GF.
Rettelse til referat fra GF, punkt 6. Helene Hansen i stedet for Helena Faber.

2. Godkendelse af dagsorden. 
OK

3. Konstituering af bestyrelse
Formand: Morten L.
Næstformand: Rico B.
BM-medlemmer: Kristoffer H., Jette, Kewin
Suppleanter: Thue, Hélène Hansen
Bogholder og sekretær: Angelica
Revisor: Carsten Nielsen
Revisor suppleant. Inge-Lise Bang
OK, godkendt

4. Udvalg (foreløbig nedsættelse)
Klubmodul/IT: Jarl Rossen
Løbs- og event team (klubbens eksterne events): Jette
Spor: Kewin
Træner: Peter Stilling
Tøj: Jette, Lis (og Rico)
Bissen: Rico
Ture for medlemmer: Udvalg nedlægges. Klubben opfordrer medlemmer til at tage initiativ til fælles ture.
Festudvalg: Går på omgang - i år m/k Tur. Dato: høstfest den 1/10
Økonomi: Rico

5. Status fra formanden.
Vi har nået målet for medlemmer i 2022. Vi er nu 233 medlemmer, målet var 230.
Bissen var en succes med god opbakning fra medlemmerne.
Overordnet god tilslutning til vores mange hold. 
 
6. Orientering/forslag til dagsorden.
- Kan vi lave et klistermærke med vores logo og tallet 22 på, så man kan dokumentere, at man er medlem? (Jette S.)
Vi dropper klistermærke. Vi glæder os over der er interesse udefra for vores hold. Fint man er med til træning nogle gange.

7. Status fra udvalg.
Klubmodul/IT: Klubbens side er up to date
Løbs- og event team: 
sommerfest aflyst, stumpemarked i stedet for 11. juni
1/10 er der klubmesterskab forud for høstfesten
21/8 er der DCU løb, kun på rødt med afstikker - Karina/Simon Christiansen, Sune Rosendahl og Kewin er tovholdere - kontant dem hvis du vil hjælpe på dagen eller med planlægningen.
Vi har meldt fra som arrangør af KidsCup og sommerskole (DGI) da arbejdet ikke står mål med antal tilmeldte.
Spor -  Fremtidig drift af MTB spor - herunder ansættelse af trail keeper
Claus Larsen er ansat som ny trail keeper
Ramme på 14.000 kr. til sporet fra Svendborg MTB
Træner
Forespørgsel om refusion af udgifter til træner- kurser: bestyrelsen har besluttet at al træner-uddannelse sker struktureret fra træner-udvalgets side. Ingen støtte til individuel uddannelse.
Tøj
Nyt tøj fra trail seriener  bestilt - ankommer uge 28.
Alé XC tøj er på lager - det er blot at bestille. Kan afhentes løbende hos Asger.
Bissen
Overskud på godt 45.000 kr. - lavere end budget, skyldes træghed efter Corona (ses for mange events).
God opbakning fra klubbens side til opgaver, også med ansvar i planlægningen (team chefer)
Ture (ikke udvalg): 
intet nyt.
Festudvalg:
Jf. punkt 4.
Økonomi: Rico
Medlemstilgang
10.000 kr. fra Middelfart Sparekasse
Ekstra udgift til spor (ramme på 14.000 kr.)
Mindre indtægt på Bissen end budget.

8. Dato kommende møder
1. september 2022 kl 19:00

9. Evt.
Der er interesse for et gravel hold i klubben. Hvem vil tage teten på den? Kristoffer er interesseret sammen med andre. Målet er et gravel hold til efteråret.

Tags

Se alle