REFERAT Generalforsamling af 31.03.2022

Udgivet 31-03-2022, tags: |

1.     Valg af dirigent:
Til Dirigent er Kristoffer Henriksen valgt
2.    Valg af sekretær:
Til sekretær er Angelica Pedersen valgt
3.
Beretning fra formanden Morten Lauritzen
Siden sidste generalforsamling er der kommet fokus på at udbyde nye hold. I forårssæsonen i 2022 vil der derfor blive udbud 16 forskellige hold.
Første træning var d. 28/3 2022. Det vil i 2022 være større spredning af træningsdagene, for at mindske presset på sporet og skoven, samt det er muligt at have flere hold, da trænerne har været med til at planlægge, hvilken dage deres træning afholdes.
For at fastholde træner og øge kompetenceniveauet blandt trænerne, vil der også være større fokus på uddannelse og der er lagt en overordnet plan for, hvilken fokusområder der skal trænes de enkelte måneder. Derudover er alle træner blevet tilbud et trænerkursus på Slette strand i februar, samt endnu et i maj måned.
Medlemstallet ligger stabilt på ca. 208 medlemmer. Målet for 2022 er 230 betalende medlemmer. Grunden til det stabile medlemstal skyldes hovedsageligt det nye medlemssystem, hvor medlemmerne aktivt skal melde sig ud inden 15. december, for ikke at blive opkrævet medlemskontingent for det kommende år.
Forarbejdet sammen med DGI er nu kørt i stilling. Alle klubbens større opgaver er fordelt ud på teams, som selvstændigt håndterer klubbens opgaver. Der er et bestyrelsesmedlem i hvert team, der melder tilbage til bestyrelsen. Derved aflastes den samlet bestyrelse i forhold til de opgaver der ligger i klub regi.
Sporet i Hallingeskoven har Michael Dideriksen hidtil stået for at vedligeholde. Denne opgaver påhviler nu Kewin Friis Kamelarczyk med hjælp fra frivillige. Michael har gjort et godt stykke arbejde med at stå for at holde sporet ryddet. Der efterspørges nu flere frivillige til spordage og alm vedligeholdelse.
Peter Stilling har overtaget den samlet styring af trænerdelen efter Kewin Friis Kamelarczyk.
1 2022 vil der også blive afholdt et DCU licensløb i Hallingeskoven. Klubben har i en længere periode forsømt elitedelen af sporten, derfor håber bestyrelsen på, at dette kan fastholde de unge talenter i klubben. Der forventes ca. 100 deltager til løbet og det vil give god markedsføring i forhold til nye medlemmer.
Tøjudvalget:
Der skal nu bestilles tøj via hjemmesiden, for at mindske håndteringen af det. Derved er betaling og lagerstyringen nemmere at håndterer i hverdagen.
Det er, som noget nyt, besluttet at to gange om året bestilles trail-tøj hjem. Dette lagerføres dog ikke, men bliver bestilt efter en opsamling af bestillinger fra medlemmer. Dette forgår også via hjemmesiden.
Løb/Eventteam: Jette har overtaget styringen efter Henrik. Der mangler friske kræfter til dette team. Evt. blot som hjælper til et enkelt løb.
Sporteamet:
Godt samarbejde med kommunen omkring sporet grundet de er lodsejer. Der er en årlig gennemgang af sporet sammen og ombygning af sporet skal ske i med godkendelse fra denne.
4.    Økonomi:
Regnskabet fremlagt på generalforsamlingen, tidspres har gjort revisoren ikke har underskrevet endnu.
5.    kontingent.
Det er vedtaget at kontingentet fastholdes som de forrige år 
6.    valg
Valg af formand:
Morten Lauritzen er genvalgt som formand.
Valg af bestyrelsesmedlem:
Henrik Nørby ønsker ikke genvalg.
Kristoffer Henriksen er valgt som ny bestyrelsesmedlem Valg af suppleanter:
Thue Christensen er valgt suppleanter. Helena Faber er valgt suppleanter.
7.    Valg af revisor:
Carsten Nielsen er genvalgt Valg af revisorsuppleant:
Inge-Lise Bang er genvalgt.
Bestyrelsen gør opmærksom på at holde øje med hjemmesiden, hvor der nu ligger et årshjul. Derved er alt information omkring løb, event, arrangementer og træning samlet et sted.
 
Kristoffer Henrik en
Dirigent

 

Tags

Se alle