REFERAT Bestyrelsesmøde nr 62 af 23.09.2021

Udgivet 23-09-2021, tags:

Referat
Bestyrelsesmøde nr. 62 - Den 23. september 2021 kl.19- - 21

Sted: Henriks kontor, Havnegade 3, Svendborg


Deltagere:
Angelica
Thue
Morten L.
Henrik N.
Michael D.
Rico 

1. Godkendelse af referat fra møde 61. Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

3. Konstituering af bestyrelse
Morten L. formand
Rico B. næstformand
BM-medlemmer: Henrik N., Jette, Kewin
Suppleanter: Thue, Michael D.
Bogholder og sekretær: Angelica
Revisor: Carsten Nielsen
Revisor suppleant. Inge-Lise Bang

4. Udvalg (foreløbig nedsættelse)
Klubmodul/IT: Jarl Rossen og Henrik N.
Løbs- og event team (klubbens eksterne events): Henrik N.
Sporbyg: Michael D.
Træner: Kewin K.
Tøj: Jette (og Rico)
Bissen: Rico
Ture for medlemmer: Søger vi
Festudvalg: Mandfolk på MTB
Økonomi: Rico

5. Status fra udvalg.

 • Løbs- og event
  • Kids Cup (59 delt.) og Girls on trails (31 delt.) den 11. september on trail gik rigtig godt.
   • God opbakning fra klubmedlemmer og sponsorer.
   • Begge løb gav et overskud til klubklassen.
  • Klubmesterskab
   • Lørdag den 6. november
   • Løbs- og eventudvalg sætter et team.
   • Dato-udmelding til medlemmer: senest den 6. oktober.
  • Powercup: 5. februar 2022
   • Løbs- og eventudvalg sætter team.
  • Sponsorløb til sporet
   • Morten og Michael kommer med oplæg.
 • Sporbygger-dage
  • Datoer: 30. okt. og 27. nov.
  • Michael D. indkalder
 • Træner
  • Kursus for alle trænere den 31. okt.
  • Rekruttering af nye trænere: træner-teamet følger op
  • Plan for træning holder 2021 ud.
 • Festudvalg
  • Jarl og Jess påmindes af Morten og Jette
 • Bissen
  • Rico indkalder til teamchefmøde ultimo oktober.
  • Booker Rundbuehallen inden 1. oktober.
 • Økonomi
  • Intet nyt om budget ift forrige møde

6. Dato kommende møder

 • 25. nov. kl. 19 i Havnegade
 • 20. jan. 2022 kl. 19 i Havnegade
 • 17. marts 2022 kl. 19 i Havnegade

7. Evt.
Ib stopper som sekretær efter mange års godt arbejde i bestyrelsen.
Morten takkede og vi fik genopfrisket mange af de gode historier gennem tiden.

Tags

Se alle