REFERAT nr 1 - Opstartsmøde i Kvindeafdelingen

Udgivet 18-02-2021, tags: |

REFERAT af:

Web-møde for kvinder i Svendborg MTB Klub

Torsdag d. 18.02.21 kl. 19.30

 

 • Velkommen – Jette og Jeanne
 • Jette introduktion af nyt klub udvalgskoncept.
 • Oplæg til sæson 2021
  • Træninger (Begynder hold (Thea), Øvede (Jeanne), Ekstra øvede (Eva)
  • Hverdags/weekendture – ud i det blå
  • Eksterne træningsture (Essi Laub)
  • Social tur – Drejø før sommerferien
  • Kvinde løb i forbindelse med BørneCup (11.09.21)
 • Input fra deltagerne om hvad der ønskes i kvindegruppen for at udvide og fastholde kvinder i Svendborg MTB.
 • Evt.

----

 

 • Jette Sielemann orienterede om, at SMTB fremadrettet får en Løjtnant for hver gruppe i klubben. Løjtnanterne skal sørge for at organisere træninger, hverve trænere og stå for kommunikation samt organisere diverse sociale aktiviteter mm i de respektive grupper og selvfølgelig koordinere med de øvrige grupper. Jette Sielemann er Løjtnant for kvinderne i den kommende sæson 21/22

 

 • Jette Sielemann orienterede endvidere om, at Facebook gruppen for kvinder bliver en lukket gruppe kun for klubbens kvinder, når sæsonen starter. Jette formidler dette ud og henviser øvrige medlemmer af FB-gruppen til klubbens hoved Facebook gruppe samt til klubbens hjemmeside for info.

 

 • Alt afhængig af ophævelse/lempelse af forsamlingsrestriktionerne, så vil der i forårssæsonen være 3 rene kvindehold:
 • Begynder ved Thea Ø Jacobsen med Angelica Pedersen som afløser/bagstoppen.
 • Fortsætter ved Jeanne Griff
 • Øvede ved Eva Kamelarczyk  (kort forløb på 5-6 uger op til sommerferien)

 

 • Inge-Lise Bang henstiller til en ensretning ift brug af navn og beskrivelse af holdene som i DGIregi

 

 • Der er forslag om tur til Essi Laub på Grønholtsporet den 29/5 21 med plads til 12 personer. Prisen er 4.000 kr plus egentransport. Angelica Pedersen gør opmærksom på klubbens anstrengte økonomi pga aflysning af Bissen. Der er stemning for større egenbetaling end sidste år (100 kr pr pers) Endvidere efterlyses en dato mere, hvilket Jette Sielemann sørger for at få fulgt op på. Sandra Blideklippe forslå, at hun, afhængig af Essi, hjælper på dagen med en del af gruppen, så vi kan komme af sted så mange som muligt.
 • Essi foreslår temaer som – effektiv kørestil på MTB, hvor finder jeg fart og flow, balance, op- og nedkørsels teknik og hoppeteknik. Essi hører gerne, om vi har andre ønsker.

 

 • Der er forslag om tur til Drejø, som afslutning på forårssæsonen med cykler, hvor det sociale er i centrum. Turen bliver med rundtur på øen, der afsluttes med spisning. Jeanne Griff oplyste om forhold på havnen med mulighed for overdækning ved regn. (Turen bliver med egenbetaling)

 

 • Der er ønske om en månedlig/ugentlig tur rundt i lokalområdet ved siden af de faste træninger. Jette Sielemann lægger ud med tur, når der åbnes op. Ideen er, at vi fremadrettet skiftes til disse ture afhængig af tid og lyst.

 

 • Katja Kristensen vil gerne stå for tur til Århus/Marselisborg og har kontakt i området, der kan være turguide.

 

 • Sukki (Susanne Ottosen) foreslår sociale arrangementer, hvor vi fx mødes og spiser sammen uden cyklerne. Dette for at give mulighed for at alle kvinder mødes uanset, hvilke hold man følger/ikke følger.

 

 • Der er ønske om mekanikerkursus kun for kvinder. Inge-Lise Bang anbefaler Asger Navne Sørensen (On Bike) da han er sponsor i klubben.

 

 • Endelig orienterede Jette Sielemann om åbent kvindeløb den 11/9 efter Børnecuppen er afviklet. Arrangementet er åbent for alle kvinder fra hele landet uanset klubforhold. Der vil være en mindre egenbetaling. Arrangementet vil være med vægt på det sociale. -  Der er stadig en masse logistik og økonomi, der skal falde på plads, førend løbet er en realitet, men reserver datoen!

 

 • 20.02.21 Ref Jette Thurø Sielemann

Tags

Se alle