Referat nr. 44 Bestyrelsesmøde 2. maj

Udgivet 07-02-2020, tags:

Dagsorden:

1. Konstituering af den nye bestyrelse.

2. Bissen ’18

3. Nyt fra udvalgene

4. Eventuelt

5. Næste møde 

 

Ad 1.

 • Formand: Morten Lauritsen
 • Næstformand: Rico Busk
 • bestyrelsesmedl.: Henrik Nørby, Kim Folmann, Kewin Karmelarscyk
 • Suppleanter: Thue Christensen, John jepsen
 • Kasserer: Vibeke Lambertsen
 • Revosr: Bente Nørby
 • Revisorsupll.: Ole Rasmussen
 • Sekretær: Ib Hansen

Ad 2.

 • Bred drøftelse af forløbet af Bissen ’18 – gået godt og det mærkes, at der er opstået rutiner omkring opbygning. Dog skal der sættes fokus på hvordan klubbens medlemmer kan mobiliseres i højere grad? Derudover vil der blive indkaldt til en egentlig evaluering snarest v/Rico

Ad 3.

Tur- og arrangementsudvalg:

 • Kim er arrangør af en klubtur til Slette Strand primo september
 • Morten vil melde en harzentur ud til afvikling primo oktober (købe hos en udbyder af ture i Harzen)
 • Der afholdes jubilæumsfest (10 år) den 3. november – på næste bestyrelsesmøde nedsættes et festudvalg.

Tøjudvalg:

 • Ny sending klubtøj kommer hjem til salg i 2. uge af maj

Voksenudvalg:

 • Stor ros til de unge trænere, der tilrettelægger træningen onsdag aften

Ungdomsudvalg:

 • Træningen er i god gænge med faste hold

Sporudvalg:

 • Der satses på, at etableres et mindre sporvedligeholdelseshold, som i løbet af sommeren vil mødes og gennemgå sporene (en aften elle lignede)

Ad 4. Eventuelt

 • Der har været en del problemer omkring login via Singletracker til Skovhuggeren. Medlemmer der melder om vanskeligheder skal have besked om, at de blot skal bruge sporet og ved evt. kontrol oplyse, at de er medlemmer af klubben og at man kan henvende sig til Rico eller undertegnede.

Ad 5. Næste møde 28. august kl. 1830 med spisning

Ref Ib Hansen /2. maj 2018

Tags

Se alle