Ungdomsafdelingen

Der trænes mandag og onsdag i sommerhalvåret og lørdag i vinterhalvåret. (Vi følger sommer- og vintertid)

Om sommeren foregår træningen mellem kl. 16:30 og 18:00.

Om vinteren foregår træningen mellem kl. 10:00 og 12:00.

Alle træninger starter fra Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg (Svendborg Sports- og Medieefterskole)

Husk til hver træning:

∙ Cykelhjelm er påbudt!

∙ Medbring en cykelslange og en vanddunk

∙ Tjek at cyklen er i en stand, så den kan benyttes i skoven

Børn og unge er forskellige – og det er de naturligvis også i henseende til mountainbike. Derfor har vi i ungdomsafdelingen valgt at inddele ungdomsholdene i to overordnede spor: et teknik-spor og et sport-spor.

På teknik-sporet trænes der med henblik på at ungdomsmedlemmerne bliver generelt dygtigere til at køre mtb. Træningen sigter mod, at ungdomsrytterne bliver bedre til at bevare balance og kontrol over cyklen i teknisk krævende terræn. Træningen finder almindeligvis sted i forbindelse med ture rundt i de lokale skove og på de lokale spor. Ud over træning af tekniske færdigheder lægges der vægt på et stærkt fælleskab og gode oplevelser i naturen.

På sport-sporet trænes der med sigte på at køre mtb-løb. Det vil sige at træningen tilrettelægges med henblik på, at ungdomsrytterne bliver bedre i forhold kondition, udholdenhed og tekniske færdigheder. Træningen er almindeligvis struktureret omkring forløb med intervaltræning, bakketræning og specifikke teknikøvelser. Der lægges vægt på at den løbsorienterede træning kombineres med godt kammeratskab.

Afhængig af behov, antallet af aktive medlemmer og af trænere inddeles hvert af de to spor i mindre hold (se holdbeskrivelserne nedenfor).

Hver ungdomsrytter er på baggrund af en trænervurdering indskrevet på et af holdene. Det er naturligvis muligt for det enkelte medlem muligt at skifte hold, men kun efter aftale med trænerne. Flytninger mellem hold sker kun efter aftale mellem ungdomsmedlemmet og de involverede holds trænere.

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende træning eller træningsforhold skal stiles til det enkelte holds trænere. Eventuelle aflysninger eller andre ændringer af træningen koordineres af holdets trænere.

Bobler

Vi boblere har måske ikke kørt mtb så længe, men vi elsker at cykle i skoven. Når vi suser rundt i skoven i leg på vores cykler, bliver vi dygtige til balance og teknik. Vi vil gerne have, at vores forældre enten kører med til træning eller er i nærheden. 

∙ Vi får fortrolighed med cyklen og kørsel i skoven

∙ Vi får basale mtb-færdigheder gennem gode, fælles cykeludfordringer og -oplevelser

∙ Vi er maksimalt 4 børn per deltagende voksen.

Træningstid: 

Mandag kl. 16:30-18:00

Træner: 

Thue Christensen, mobil 28349895, lotula@gmail.com

Michael Lambertsen, 4160 1845, michael.l@kirkebymail.dk

Trail

Deltagerne trænes generelt i at blive dygtigere til at køre MTB. Samtidig vil vi gerne styrke fællesskabet og de gode oplevelser i naturen.

∙ God kontrol og balance i teknisk krævende terræn

∙ Udvikling af tekniske færdigheder, bakke op og ned, single track, mv.

Træningstid: 

Mandag kl. 16:30-18:00

Onsdag kl. 16:30-18:00

Trænere:

Thue Christensen, mobil 28349895, lotula@gmail.com

Morten Lauritzen, mobil 2282 7350, mortenlauritzen112@gmail.com

Sportshold

Tempo

På Tempo træner vi med henblik på at køre mtb-løb. Træningen tilrettelægges, så vi både bliver bedre og hurtigere til at køre mtb. Almindeligvis træner vi balance og teknik i udfordrende terræn i de lokale skove. Vi lægger stor vægt på godt kammeratskab og fælles oplevelser i naturen.

Træningstid:

Mandag kl. 16:30-18:00

Onsdag kl.16:30-18:00

Trænere:

Morten Lauritzen, mobil 2282 7350, mortenlauritzen112@gmail.com

Turbo

På Turbo træner vi med sigte på at køre mtb-løb i turbo-fart.

∙ Vi træner kondition og udholdenhed ved interval- og bakketræning. Det er hård træning, hvor vi presser hinanden – men med et smil og ved at opmuntre hinanden.

∙ Vi træner teknik gennem specifikke teknikøvelser.  Vi udfordrer os selv og hinanden. Tekniktræningen kræver fokus og er både vigtigt og sjovt.

∙ Vi dyrker konkurrence og bygger venskaber. Og vi glæder os altid til næste træning!

Træningstid:

Mandag kl. 16:30-18:00

Onsdag kl. 16:30-18:00

Trænere:

Torben Jørgensen, mobil 2140 7560, torbenj70@gmail.com

Mikkel Eriksen, 2790 7848, puchmaxxi@gmail.com

Race

Racerholdet sigter mod de danske licensløb, og kører også lokale motionsløb. Vores mål er at køre hurtigst, have den bedste teknik og være en del af den danske elite inden for mtb-sporten. Vi planlægger træningen så den passer til DCU-løbene, som bliver kørt over sommersæsonen.

∙ Vi kører intervaller

∙ Vi øver tekniske passager og bestemte teknikker igennem

∙ Vi kører de lokale motionsløb

∙ Vi kører de danske DCU-løb

∙ Vi er engagerede i at lære fra os til vores holdkammerater,  så vi kan løfte det fælles niveau på holdet og hjælpe hinanden til at udvikle os

∙ Vi kommer til træning med friske ben, hoved og en klar og ren cykel, der er klar til at race.

Træningstid:

Mandag kl. 16:30-18:00

Onsdag kl. 16:30-18:00

Trænere:

Gustav Lauritzen, mobil 4157 0909, gustav.lauritzen@gmail.com

Kewin Kamelarczyk, mobil 5154 5922, kkamelarczyk@gmail.com

Ungdomsafdelingen - Svendborg Mountainbike Klub