Generalforsamling den 18. juni 2020 kl 18.00

Sted: Cykeltuttens lokaler, Frederiksø 18, Svendborg

NB: Generalforsamlingen afvikles naturligvis kun under forudsætning af, at nuværende mødebegrænsninger er ophævet! ____________________________________________________________

Klubben byder på en sandwich og øl/vand, hvorfor tilmelding til Generalforsamlingen er påkrævet, såfremt man ønsker at indtage en sandwich mv.

Tilmelding senest 15. juni til: Ib Hansen mail: momleby19@gmail.com SMS: 4025 4780

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. • Bestyrelsens organisering/udvalg • BISSEN 2020

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag til behandling på GF sendes til undertegnede senest den 4. juni 2020

6. Valg af formand (i lige år) • Morten modtager genvalg

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 3 i ulige år) • Henrik Nørby er på valg (modtager genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen • John Åbo Jeppesen (modtager genvalg) • Thue Christensen (modtager genvalg)

9. Valg af en revisor og 1 revisorsuppleant • Bente Nørby (modtager genvalg) • Ole Rasmussen (modtager genvalg)

10. Eventuelt.

Pv af bestyrelsen Ib Hansen /17. maj 2020

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *