Dagsorden til general forsamlingen d. 4. april

Generalforsamling den 4. april 2017 kl. 19:15

Sted: Multihuset, Gl. Skaarupvej

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
 1. Bestyrelsens orientering om budget 2017
 1. Bestyrelsens orientering om BISSEN ’17
 2. Fastsættelse af kontingent
 3. Behandling af indkomne forslagEventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 1. Valg af formand (i lige år)
 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 3 i ulige år)
  • Simon Christiansen på valg – modtager ikke genvalg
  • Rico Busk på valg – modtager genvalg
  • Kim Folmann på valg – modtager genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Kewin Karmelczyk på valg – modtager genvalg
  • Henrik Nørby på valg – modtager genvalg
 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Ole Rasmussen på valg
  • Bente Nørby på valg
 1. Eventuelt

 

Pva. Bestyrelsen

 

 

/Ib Hansen

Sekretær

 1. marts 2017
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *