Referat nr. 45. Bestyrelsesmøde d. 28. august

Tilstede: Kewin, Tue, Rico, Kim, John, Morten og Ib (afbud fra Vibeke og Henrik)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde
 2. Orientering fra formanden
 3. Orientering fra kassereren
 4. Pkt til drøftelse:
 5. refusion af løbspenge (Outdoor)
 6. 10 års jubilæum – hvad, hvordan, hvornår?
 7. Ny kasserer
 8. personoplysningspolitik
 9. Nyt fra udvalgene
 10. Eventuelt
 11. Næste møde

Læs mere

Referat nr. 44 Bestyrelsesmøde 2. maj

 

Dagsorden:

1. Konstituering af den nye bestyrelse.

2. Bissen ’18

3. Nyt fra udvalgene

4. Eventuelt

5. Næste møde 

Læs mere

Referat nr. 43

Hej
Bestyrelsesmødet mandag den 5. marts blev aflyst pga manglende fremmøde.
Der afholdes nyt bestyrelsesmøde den 4. april kl. 1800 i forbindelse med afholdelsen af Generalforsamlingen (begynder kl. 1915)

Vh

Ib Hansen
 
 
(40 25 47 80)

Referat nr. 42

Bestyrelsesmøde den 16. januar 2018
Referat nr. 42

Læs mere

Referat nr. 41

Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2017

  Læs mere

Referat nr. 40

Bestyrelsesmøde nr. 40 – 7. september 2017

Læs mere

Referat nr. 39

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 39 den 9. februar 2017

Læs mere