Referat nr. 45. Bestyrelsesmøde d. 28. august

Tilstede: Kewin, Tue, Rico, Kim, John, Morten og Ib (afbud fra Vibeke og Henrik)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde
 2. Orientering fra formanden
 3. Orientering fra kassereren
 4. Pkt til drøftelse:
 5. refusion af løbspenge (Outdoor)
 6. 10 års jubilæum – hvad, hvordan, hvornår?
 7. Ny kasserer
 8. personoplysningspolitik
 9. Nyt fra udvalgene
 10. Eventuelt
 11. Næste møde

Læs mere

Referat nr. 44 Bestyrelsesmøde 2. maj

 

Dagsorden:

1. Konstituering af den nye bestyrelse.

2. Bissen ’18

3. Nyt fra udvalgene

4. Eventuelt

5. Næste møde 

Læs mere

Referat nr. 43

Hej
Bestyrelsesmødet mandag den 5. marts blev aflyst pga manglende fremmøde.
Der afholdes nyt bestyrelsesmøde den 4. april kl. 1800 i forbindelse med afholdelsen af Generalforsamlingen (begynder kl. 1915)

Vh

Ib Hansen
 
 
(40 25 47 80)

Referat nr. 42

Bestyrelsesmøde den 16. januar 2018
Referat nr. 42

Læs mere

Referat nr. 41

Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2017

  Læs mere

Referat nr. 40

Bestyrelsesmøde nr. 40 – 7. september 2017

Læs mere

OBS!! OBS!! AFLYSNING AF SPORINDVIELSE OG KLUBMESTERSKAB

OBS!! OBS!! AFLYSNING AF SPORINDVIELSE og KLUBMESTERSKAB DEN 23. SEPTEMBER – KLUBMESTERSKAB UDSKYDES TIL DEN 28. OKTOBER

 

Kære Klubmedlemmer. Grundet forskellige omstændigheder har klubbens bestyrelsen og Naturturisme i fællesskab besluttet ikke at afholde den planlagte sporindvielse og åbent klubmesterskab nu på lørdag, den 23. september.

Dette er vi naturligvis utrolig rigtig kede af. Begge arrangementer afholdes på senere tidspunkter. Klubmesterskabet har vi valgt at udskyde til den 28. oktober. Det giver os mulighed for at markere sæsonafslutningen, da vi selv samme weekenden overgår til vintertræning. De folk som allerede har tilmeldt sig får automatisk deres registrering flyttet til den 28. oktober (er man forhindret i at deltage den 28/10 vil man få sine penge refunderet).

Alle som har tilmeldt sig vil modtage en mail om hvordan de skal forholde sig. Ønsker du at tilmelde dig til d. 28 oktober, skal du blot registrere på den tidligere udsendte tilmeldingsmodul. Til indvielse af mtb-sporet nu på lørdag var flere politikere inviteret. Desværre var ingen i stand til at deltage – grundet sammenfald af arrangementet med de politiske budgetforhandlinger i Svendborg Kommune. Sporindvielsen udskydes i stedet til foråret 2018 – hvor vi også vil have fået bygget den sidste sløjfe på det nye spor.

Referat nr. 39

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 39 den 9. februar 2017

Læs mere

Info første halvår 2017

Der er så småt ved at komme gang i cyklerne igen, selv om forholdene kan være lidt lunefulde med til tider frost og kulde. Men fat mod der er en ny sæson i vente med nye spændende tiltag for 2017. Så husk!…. at indbetale årets kontingent 🙂

Læs mere