Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgave kan bestyrelsen nedsætte de nødvendige udvalg.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og stemmeberettiget jvf vedtægterne. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og ledes af formanden. Kasserer og sekretær deltager i bestyrelsesmøder, men er ikke medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens vigtigste opgaver:

  • Tilrettelægge træning, kurser, ture, konkurrencer/løb, sociale arrangementer, mv for klubbens medlemmer
  • Samarbejde med eksterne parter – kommune, andre klubber, organisationer, m
  • Klubbens fortsatte udvikling – herunder ungdomsarbejde, sporarbejde, klubsstrukturer, mv
  • Økonomistyring
  • Opsøge og pleje sponsorer