Indlæg af Morten Lauritzen

Generalforsamling den 21. april 2020 kl 18.30 

Sted: Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, Svendborg  NB: Generalforsamlingen afvikles naturligvis kun under forudsætning af, at nuværende mødebegrænsninger er ophævet!    Klubben byder på en sandwich og øl/vand, hvorfor tilmelding til Generalforsamlingen er påkrævet, såfremt man ønsker at indtage en sandwich mv.  Tilmelding senest 19. april til: Ib Hansen mail: momleby19@gmail.com SMS: 4025 4780 

REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 53 Tirsdag den 4. februar 

Dagsorden: Præsentation af administrationssystem fra Zakabo  Godkendelse af referat fra sidste møde Orientering fra formanden ansøgning – Magnus (bilag udsendt) Orientering vedr. økonomi og budget v/Rico – Refusionsproblematik?/Rico  Punkter til drøftelse a. Trænerhonorering/trænerkontrakter – opfølgning b. Organisationsmodel for fremtidig bestyrelse v/Kim c. Planlægning af Generalforsamling – dato, på valg, evt. vedtægsændringer, kontingent, dirigent, etc. d. Indføre […]

Bestyrelsesmøde nr. 52 Torsdag den 19. december 2019

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra kassereren 4. Punkter til drøftelse • Trænerhonorering/trænerkontrakter (vedhæftet bilag) • Honorering af bestyrelsesmedlemmer på samme måde som honorering af trænere, kasserer, tøjadministrator, etc (Henrik) • Opfølgningsmøde den 4. december med Anders DGI (vedhæftet bilag) • Økonomi/budget 2020 • Festudvalg/fest januar […]

Glædelig jul

Så nærmer julen sig. Så hvorfor ikke forkæle sig selv eller sin kone/mand og børn. Eller måske alle på en gang. Der er nemlig nu åben for kontingent indbetaling og dermed medlemskab af Svendborgs og Fyns største MTB fællesskab – Svendborg Mountainbike Klub. Som altid følger der gode gaver med under træet blandt andet kan […]

Referat nr. 51. Bestyrelsesmøde den 4. september

Dagsorden:  Godkendelse af referat fra sidste møde  Orientering fra formanden  orientering fra kassereren  Pkt. til drøftelse  – Trænerhonorering / trænerkontrakter  – Skovhuggeren – hvad skal vi her fremadrettet? – Blåbjergtur – dato/planlægning – ad hoc udvalg  – Klubmesterskab – dato/planlægning – ad hoc udvalg  – Kewin – honorering for brug af lade – Asger – […]

Samarbejde mellem Skovhuggeren og Klubben

Til alle medlemmer Samarbejde mellem Svendborg MTB Klub og SKOVHUGGEREN. Som det er de fleste bekendt, har Svendborg MTB Klub og SKOVHUGGEREN haft et samarbejde, hvor man automatisk var medlem af begge klubber, når man meldte sig ind i Svendborg MTB Klub. Den finansielle kalkule bag dette var, at Svendborg MTB Klub betalte 300,- pr […]

Referat nr. 50. Bestyrelsesmøde den 4. juni

Tilstede: Kim, Rico, Kewin, Henrik, Morten og Ib (afbud fra Thue og John) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Orientering fra formanden 3. orientering fra kassereren 4. Pkt. til drøftelse – Trænerhonorering / trænerkontrakter – evaluering af forårets aktiviteter – efterårets aktiviteter 5. Nyt fra udvalgene 6. Eventuelt 7. Næste møde

Referat nr. 49. Bestyrelsesmøde den 7. maj

Tilstede: John, Henrik, Thue, Morten, Kewin og Ib dagsorden: 1. Konstituering af bestyrelsen 2. Drøftelse af trænerhonorering 3. Evt. _____________________________________________________ Ad 1. – Formand Morten – Næstformand Rico – Bestyrelsesmedlemmer Kim, Kewin, Henrik – Suppleanter Thue, John Ad 2. trænerhonoreringen drøftes bredt med mange forslag i spil – løn, tøj, gratis medlemsskab, etc. Henrik vil […]

Referat generalforsamling, 3. april 2019

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. BISSEN 2019 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand (i lige år) 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 3 i ulige år) På valg er: Rico […]

Indkald til ordinær generalforsamling

Til alle medlemmer Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Svendborg MTB Klub den 2. april 2019. Klubbens vedtæger kan læses på klubbens hjemmeside og der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.