Indlæg af Morten Lauritzen

Referat nr. 51. Bestyrelsesmøde den 4. september

Dagsorden:  Godkendelse af referat fra sidste møde  Orientering fra formanden  orientering fra kassereren  Pkt. til drøftelse  – Trænerhonorering / trænerkontrakter  – Skovhuggeren – hvad skal vi her fremadrettet? – Blåbjergtur – dato/planlægning – ad hoc udvalg  – Klubmesterskab – dato/planlægning – ad hoc udvalg  – Kewin – honorering for brug af lade – Asger – […]

Samarbejde mellem Skovhuggeren og Klubben

Til alle medlemmer Samarbejde mellem Svendborg MTB Klub og SKOVHUGGEREN. Som det er de fleste bekendt, har Svendborg MTB Klub og SKOVHUGGEREN haft et samarbejde, hvor man automatisk var medlem af begge klubber, når man meldte sig ind i Svendborg MTB Klub. Den finansielle kalkule bag dette var, at Svendborg MTB Klub betalte 300,- pr […]

Referat nr. 50. Bestyrelsesmøde den 4. juni

Tilstede: Kim, Rico, Kewin, Henrik, Morten og Ib (afbud fra Thue og John) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Orientering fra formanden 3. orientering fra kassereren 4. Pkt. til drøftelse – Trænerhonorering / trænerkontrakter – evaluering af forårets aktiviteter – efterårets aktiviteter 5. Nyt fra udvalgene 6. Eventuelt 7. Næste møde

Referat nr. 49. Bestyrelsesmøde den 7. maj

Tilstede: John, Henrik, Thue, Morten, Kewin og Ib dagsorden: 1. Konstituering af bestyrelsen 2. Drøftelse af trænerhonorering 3. Evt. _____________________________________________________ Ad 1. – Formand Morten – Næstformand Rico – Bestyrelsesmedlemmer Kim, Kewin, Henrik – Suppleanter Thue, John Ad 2. trænerhonoreringen drøftes bredt med mange forslag i spil – løn, tøj, gratis medlemsskab, etc. Henrik vil […]

Referat generalforsamling, 3. april 2019

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. BISSEN 2019 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand (i lige år) 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 3 i ulige år) På valg er: Rico […]

Indkald til ordinær generalforsamling

Til alle medlemmer Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Svendborg MTB Klub den 2. april 2019. Klubbens vedtæger kan læses på klubbens hjemmeside og der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Referat nr. 47 Bestyrelsesmøde den 15. januar 2019

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra kassereren 4. Pkt til drøftelse: – a. Datoer for videre arbejde med udvikling af strategier – b. Endelige udgave af klubbens samarbejdsaftale med Svendborg kommune (bilagt) – c. Forårets arrangementer – Harzen, Powercup, Bissen, mv – d. BISSEN ’19 […]

Referat nr. 46. Bestyrelsesmøde den 20. november kl. 2018 kl. 19:00 – Multihuset

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde 2. Orientering fra formanden – Dådyrsporet – Info 3. Orientering fra kassereren – Budgetopgørelse 2019 4. Pkt. til drøftelse: – 1. Status på strategiarbejdet? (Kewin) – 2. BISSEN ’19 – bemanding (Henrik) – 3. Status vedr. Svendborg MTB Sporene (i ft. overdragelse fra “Naturturisme”) – 4. […]

Referat nr.46

Bestyrelsesmøde den 20. november kl. 2018 kl. 19:00 – Multihuset   Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde 2. Orientering fra formanden 1. Dådyrsporet – Info 3. Orientering fra kassereren – budgetopgørelse 2019 4. Pkt til drøftelse: – 1. Status på strategiarbejdet? (Kewin) – 2. BISSEN ’19 – bemanding (Henrik) – 3. Status […]

Harzen turen 2019

Sæt kryds i kalenderen, for nu er vi klar med forårets tur til Harzen/Braunlage. Så er der noget at glæde sig til:) Programmet bliver nogenlunde som følgende: Sted: Relexa Hotel Harz-Wald i Braunlage. Ankomst torsdag d. 30/5, 2019 Afrejse søndag d. 2/6, 2019 Der er guider på følgende dage: torsdag, fredag, lørdag og søndag. Morgen- […]