Indlæg af Morten Lauritzen

Generalforsamling den 18. juni 2020 kl 18.00

Sted: Cykeltuttens lokaler, Frederiksø 18, Svendborg NB: Generalforsamlingen afvikles naturligvis kun under forudsætning af, at nuværende mødebegrænsninger er ophævet! ____________________________________________________________ Klubben byder på en sandwich og øl/vand, hvorfor tilmelding til Generalforsamlingen er påkrævet, såfremt man ønsker at indtage en sandwich mv. Tilmelding senest 15. juni til: Ib Hansen mail: momleby19@gmail.com SMS: 4025 4780

REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 55. Torsdag den 14. maj.

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde & evt. tilføjelser til dagsordenen 2. Orientering fra formanden • Bissen 2020 update? • Corona update? 3. Regnskab og budget 4. Punkter til drøftelse • Generalforsamling/anden form for møde, hvor bestyrelsesorganiseringen kan meldes ud? • Træning/aktiviteter/løb, mv – hvordan ser det ud? • medlemstal – status og […]

Referat bestyrelsesmøde nr. 54. Onsdag den 15. april.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde & evt. tilføjelser til dagsordenen 2. Orientering fra formanden + orientering omkring Bissen 2020 – hvor langt er vi? 3. Orientering vedr. økonomi og budget v/Rico • i ft. fremlæggelse på GF/orientering af medlemmer 4. Punkter til drøftelse • Organisationsmodel for fremtidig bestyrelse v/KIm til præsentation på GF […]

Generalforsamling den 21. april 2020 kl 18.30 

Sted: Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, Svendborg  NB: Generalforsamlingen afvikles naturligvis kun under forudsætning af, at nuværende mødebegrænsninger er ophævet!    Klubben byder på en sandwich og øl/vand, hvorfor tilmelding til Generalforsamlingen er påkrævet, såfremt man ønsker at indtage en sandwich mv.  Tilmelding senest 19. april til: Ib Hansen mail: momleby19@gmail.com SMS: 4025 4780 

REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 53 Tirsdag den 4. februar 

Dagsorden: Præsentation af administrationssystem fra Zakabo  Godkendelse af referat fra sidste møde Orientering fra formanden ansøgning – Magnus (bilag udsendt) Orientering vedr. økonomi og budget v/Rico – Refusionsproblematik?/Rico  Punkter til drøftelse a. Trænerhonorering/trænerkontrakter – opfølgning b. Organisationsmodel for fremtidig bestyrelse v/Kim c. Planlægning af Generalforsamling – dato, på valg, evt. vedtægsændringer, kontingent, dirigent, etc. d. Indføre […]

Bestyrelsesmøde nr. 52 Torsdag den 19. december 2019

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra kassereren 4. Punkter til drøftelse • Trænerhonorering/trænerkontrakter (vedhæftet bilag) • Honorering af bestyrelsesmedlemmer på samme måde som honorering af trænere, kasserer, tøjadministrator, etc (Henrik) • Opfølgningsmøde den 4. december med Anders DGI (vedhæftet bilag) • Økonomi/budget 2020 • Festudvalg/fest januar […]

Glædelig jul

Så nærmer julen sig. Så hvorfor ikke forkæle sig selv eller sin kone/mand og børn. Eller måske alle på en gang. Der er nemlig nu åben for kontingent indbetaling og dermed medlemskab af Svendborgs og Fyns største MTB fællesskab – Svendborg Mountainbike Klub. Som altid følger der gode gaver med under træet blandt andet kan […]

Referat nr. 51. Bestyrelsesmøde den 4. september

Dagsorden:  Godkendelse af referat fra sidste møde  Orientering fra formanden  orientering fra kassereren  Pkt. til drøftelse  – Trænerhonorering / trænerkontrakter  – Skovhuggeren – hvad skal vi her fremadrettet? – Blåbjergtur – dato/planlægning – ad hoc udvalg  – Klubmesterskab – dato/planlægning – ad hoc udvalg  – Kewin – honorering for brug af lade – Asger – […]

Samarbejde mellem Skovhuggeren og Klubben

Til alle medlemmer Samarbejde mellem Svendborg MTB Klub og SKOVHUGGEREN. Som det er de fleste bekendt, har Svendborg MTB Klub og SKOVHUGGEREN haft et samarbejde, hvor man automatisk var medlem af begge klubber, når man meldte sig ind i Svendborg MTB Klub. Den finansielle kalkule bag dette var, at Svendborg MTB Klub betalte 300,- pr […]