Indlæg af Morten Lauritzen

Referat generalforsamling, 3. april 2019

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. BISSEN 2019 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand (i lige år) 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 3 i ulige år) På valg er: Rico […]

Indkald til ordinær generalforsamling

Til alle medlemmer Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Svendborg MTB Klub den 2. april 2019. Klubbens vedtæger kan læses på klubbens hjemmeside og der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Referat nr. 47 Bestyrelsesmøde den 15. januar 2019

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra kassereren 4. Pkt til drøftelse: – a. Datoer for videre arbejde med udvikling af strategier – b. Endelige udgave af klubbens samarbejdsaftale med Svendborg kommune (bilagt) – c. Forårets arrangementer – Harzen, Powercup, Bissen, mv – d. BISSEN ’19 […]

Referat nr. 46. Bestyrelsesmøde den 20. november kl. 2018 kl. 19:00 – Multihuset

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde 2. Orientering fra formanden – Dådyrsporet – Info 3. Orientering fra kassereren – Budgetopgørelse 2019 4. Pkt. til drøftelse: – 1. Status på strategiarbejdet? (Kewin) – 2. BISSEN ’19 – bemanding (Henrik) – 3. Status vedr. Svendborg MTB Sporene (i ft. overdragelse fra “Naturturisme”) – 4. […]

Referat nr.46

Bestyrelsesmøde den 20. november kl. 2018 kl. 19:00 – Multihuset   Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde 2. Orientering fra formanden 1. Dådyrsporet – Info 3. Orientering fra kassereren – budgetopgørelse 2019 4. Pkt til drøftelse: – 1. Status på strategiarbejdet? (Kewin) – 2. BISSEN ’19 – bemanding (Henrik) – 3. Status […]

Harzen turen 2019

Sæt kryds i kalenderen, for nu er vi klar med forårets tur til Harzen/Braunlage. Så er der noget at glæde sig til:) Programmet bliver nogenlunde som følgende: Sted: Relexa Hotel Harz-Wald i Braunlage. Ankomst torsdag d. 30/5, 2019 Afrejse søndag d. 2/6, 2019 Der er guider på følgende dage: torsdag, fredag, lørdag og søndag. Morgen- […]

Referat nr. 45. Bestyrelsesmøde d. 28. august

Tilstede: Kewin, Tue, Rico, Kim, John, Morten og Ib (afbud fra Vibeke og Henrik) Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste best. møde Orientering fra formanden Orientering fra kassereren Pkt til drøftelse: refusion af løbspenge (Outdoor) 10 års jubilæum – hvad, hvordan, hvornår? Ny kasserer personoplysningspolitik Nyt fra udvalgene Eventuelt Næste møde

Referat nr. 43

Hej Bestyrelsesmødet mandag den 5. marts blev aflyst pga manglende fremmøde. Der afholdes nyt bestyrelsesmøde den 4. april kl. 1800 i forbindelse med afholdelsen af Generalforsamlingen (begynder kl. 1915) Vh Ib Hansen   Momleby 19 Lundeborg 5874 Hesselager   (40 25 47 80)